Uitnodiging jaarvergadering 2019 VV Walram

Beste VV Walram bondsleden ( > 17 jaar), verenigingsleden, jeugdleiders, bestuursleden, actieve vrijwilligers en eventuele ouders.

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 2019 op vrijdagavond 22 november 2019 in de kantine van Sportpark Oost. Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 21:15 uur; direct aansluitend aan de trainingen van de seniorenteams.

Onze voorzitter (momenteel ook waarnemend penningmeester) en secretaris nemen jullie aan de hand van de inmiddels bekende digitale agenda mee door het programma van deze avond. De vaste rubrieken zoals o.a. de financiële jaarstukken 2018/2019, de begroting 2019/2020 en de korte terugblik op het afgelopen seizoen komen uiteraard aan bod. Maar we willen vooral vooruit zien!

Ook de bestuursverkiezing staat op de agenda. Het mag bekend zijn, dat na het plotselinge overlijden van onze oud penningmeester Irene Meijs het bestuur nog naarstig op zoek is naar een vervanger(s). Daarnaast bestaat er behoefte het bestuur met nog 1 of 2 kandidaten te versterken voor diverse portefeuilles (o.a. versterking sponsoractiviteiten en bijzondere groepsactiviteiten en evenementen). Een kandidaat penningmeester en/of algemeen bestuurslid kan zich tot 24 uren voor de jaarvergadering nog melden bij het secretariaat of de voorzitter.

Tijdens de jaarvergadering zal in de korte terug- en vooruitblik worden stilgestaan bij 2 bijzondere onderwerpen:

  • Ron Huntjens, technisch jeugdcoördinator onderbouw vertelt over de activiteiten van de jeugdcommissie nieuwe stijl en vernieuwingen bij de jeugdafdeling.
  • De activiteitencommissie bespreekt de evenementenkalender van de vereniging, met o.a. aandacht voor de viering van VV Walram 80 jaar.

De jaarlijkse ledenvergadering is de gelegenheid om je stem in de vereniging te laten horen; gezamenlijk maken we samen het beleid en de activiteiten voor het komende jaar.

Graag zien we jullie op vrijdagavond 22 november 2019!X