Contributie

Om lid te kunnen zijn van onze vereniging is jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van deze contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Contributie seizoen 2023-2024

Jeugd
Pupillen JO07 – JO14: € 130,00
Junioren JO15 – JO19: € 150,00

Senioren
Senioren: € 190,00
Veteranen: € 110,00
Senioren 35+: € 60,00

Senioren / Jeugd

  • Spelende (jeugd)leiders en vrijwilligers betalen de ½ van de contributie van de doelgroep waar men toebehoort.
  • Ereleden, bestuursleden, vrijwilligers en niet spelende (jeugd)leiders zijn vrijgesteld van contributie.
  • Betaling contributie 2x per jaar (eind augustus en januari) per automatische incasso.
  • Bij beëindiging lidmaatschap vóór 1 januari van lopend voetbalseizoen, betekent alleen betaling 1 e termijn; afmeldingen ná 1 januari van dat voetbalseizoen, betekent betaling voor gehele seizoen.
  • Afmeldingen ná 1 juli (start nieuwe voetbalseizoen) betekent betaling van de 1 e termijn van dat voetbalseizoen.

De betaling van de contributie vindt 2 keer per jaar plaats (eind augustus en januari) door middel van automatische incasso. Daartoe dienen leden de vereniging te machtigen om het bedrag te laten afschrijven van bank of girorekening. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering regelmatig wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Het rekeningnummer van vv Walram: NL45RABO0119537001

Als het bedrag van de contributie verandert, wordt de incasso automatisch aangepast. Het regelen van de incasso gebeurt door de penningmeester

Hoofdsponsoren

La CasaTop Intermediairs

Jeugdsponsor

Staffable Payroll
X