Contributie

Om lid te kunnen zijn van onze vereniging is jaarlijks contributie verschuldigd.
De hoogte van deze contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Contributie seizoen 2020-2021

Jeugd
Pupillen JO07 – JO14: € 130,00
Junioren JO15 – JO19: € 150,00

Senioren
Senioren: € 190,00
Veteranen: € 110,00

Sen/jeugd
Spelende (jeugd)leiders (1/2 contr. senioren):  € 95,00

  • Ereleden, bestuursleden en niet spelende (jeugd)leiders zijn vrijgesteld van contributie
  • Betaling contributie 2x per jaar (juli en jan) per automatische incasso
  • Bij beëindiging lidmaatschap in de loop van seizoen, betekent betaling voor gehele seizoen

De betaling van de contributie vindt 2 keer per jaar plaats (maand juli en januari) door middel van automatische incasso. Daartoe dient u de vereniging te machtigen om het bedrag te laten afschrijven van bank of girorekening. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Het rekeningnummer van vv Walram: NL45RABO0119537001

Als het bedrag van de contributie verandert, wordt de incasso automatisch aangepast. Het regelen van de incasso gebeurt door de penningmeester/ledenadministratie.

Hoofdsponsoren

La CasaTop Intermediairs

Jeugdsponsor

De Michiel Bistro Bar
X