Contributie

Om lid te kunnen zijn van onze vereniging is jaarlijks contributie verschuldigd.
De hoogte van deze contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 

Contributie seizoen 2018-2019

 

Jeugd Junioren JO19 (A) – JO15 (C) € 130,00
  Pupillen JO13 (D) – JO07 (F) € 110,00
Senioren <21 jaar per 1-1 van enig jaar € 150,00
  >21 jaar per 1-1 van enig jaar € 170,00
  veteranen € 100,00
  steunende leden €   85,00
  spelende leiders > 21 jr senioren €   85,00
  spelende leiders < 21 jr senioren €   75,00
  spelende leiders < 21 jr junioren €   65,00

Ereleden en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

Betaling

De betaling van de contributie vindt 2 keer per jaar plaats (mnd. sept. en mnd. jan.) door middel van automatische incasso. Daartoe dient u de vereniging te machtigen om het bedrag te laten afschrijven van bank of girorekening. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Het rekeningnummer van vv Walram: NL45RABO0119537001

Als het bedrag van de contributie verandert, wordt de incasso automatisch aangepast. Het regelen van de incasso gebeurt door de penningmeester/ledenadministratie.

Hoofdsponsor

Pop on Top

Jeugdsponsor

Bonne Aparte Food & Drinks
X