Contributie seizoen 2017-2018

Inning van de contributie gebeurt automatisch vanuit de verkregen machtigingen. De 1e contributie inning (1e helft) vindt plaats op vrijdag 1 september 2017. De 2e contributie inning (2e helft) zal plaatsvinden uiterlijk 8 januari 2018.

Zorg ervoor dat op de afgesproken data voldoende saldo op je bankrekening staat. Attendeer anders je ouders op de aanstaande contributieverplichting. Indien niet getekend is voor een automatische incasso, dien je of je ouders uiterlijk op 1 september 2017 de 1e helft aan verschuldigd bedrag te hebben overgemaakt op onze bankrekening; en de 2e helft uiterlijk 8 januari 2018.

 Het rekeningnummer van VV Walram is NL45RABO0119537001 onder vermelding van “1e helft contributie 2017/2018”.

Doe jezelf, je team maar ook de penningmeester Irene Meijs een plezier en zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt!

Geen contributie betekent ook niet spelen!! Waak daarvoor!

In onze Algemene Ledenvergadering van 16 december 2016 is de contributie 2017 / 2018 als volgt vastgesteld:

2017/2018 2016/2017
Jeugd Junioren JO19 (A) – JO15 (C) € 130,00 € 120,00
Pupillen JO13 (D) – JO07 (F) € 110,00 € 100,00
Senioren <21 jaar per 1-1 van enig jaar € 150,00 € 140,00
>21 jaar per 1-1 van enig jaar € 170,00 € 160,00
veteranen € 100,00 € 90,00
steunende leden €   85,00 € 80,00
spelende leiders > 21 jr senioren €   85,00 € 80,00
spelende leiders < 21 jr senioren €   75,00 € 70,00
spelende leiders < 21 jr junioren €   65,00 € 60,00

Ereleden en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.X