Deel Valkenburgs gezin dreigt uitzetting

De drie kinderen hebben nog geen weet van wat hun gezin op 30 april te wachten staat en spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Ravotten, achter een bal aan rennen. De pas anderhalf jaar oude Johan jr. zit rustig bij zijn mama op schoot. Bij vader Johan Bellefroid en moeder Medjida staan de tranen in de ogen. Op 30 april dient een deel van het gezin – moeder en de drie oudste kinderen – de EU te hebben verlaten. Terug naar Macedonië dus, waar een woedende moslim-familie naar wraak zal zoeken om haar vlucht naar Nederland.

Medjida, analfabeet en zonder ouders, is sinds een aantal jaren weduwe. Johan Bellefroid bracht regelmatig kleding naar Macedonië en raakte bevriend met het gezin. Toen de vader plots overleed, beloofde Johan voor dit gezin verder te zorgen en haalde het viertal in 2015 naar Nederland. “Het begin van enorm veel en slepende procedures,” vertelt hij, zichtbaar aangedaan door de op handen zijnde uitzetting.

Via de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Eindhoven werd 270 euro aan legeskosten betaald voor een verblijfsvergunning. “Omdat het gezin in hun vaderland bedreigd werd, vond ik dit, samen met de IND, een ernstig humaan geval. De familie wilde Medjida uithuwelijken, zij wilde dat niet en zocht haar steun elders.”

Op een asielaanvraag wachtte het gezin liefst zeven maanden. Achteraf bleek dat dit geen goede zet was geweest en niet meer teruggedraaid kon worden. Macedonië behoort niet tot die landen die in oorlogsgeweld of anderszins verkeren. Johan diende via de IND een aanvraag in om te trouwen. Na acht maanden wachten werd toestemming verleend. Uit dit huwelijk kwam een zoon, Johan jr. en nu anderhalf jaar oud.

Echter, de asielprocedure werd vervolgens afgewezen, Medjida wordt, met haar drie in Macedonië geboren kinderen, op 30 april ons land uitgezet. Hoger beroep is aangetekend, maar de IND trekt zich nu, volgens Bellefroid, terug. “Ze weten dat ze ergens fout zijn geweest in de procedure! Ze vragen feitelijk dat mijn jongste zoon en ik ook Nederland moeten verlaten, terwijl we hier zijn geboren. Een gezinnetje wordt uit elkaar gehaald. Volgens de wet heeft ieder kind recht op opvoeding van beide ouders. Deze rechten worden ons nu dus ontnomen.”

Zijn vrouw kan haar fysieke en mentale problemen in Macedonië niet onderbouwen. De drie kinderen hebben eerder al, na een met veel geweld geleide huisuitzetting op 28 juli vorig jaar, een trauma opgelopen. Ze gaan hier naar de OBS, spreken bijna perfect Nederlands en hebben hier hun vriendjes en vriendinnetjes. Djewat (7) voetbalt bij Walram en is al opgenomen in de jeugdselectie van Roda JC. Een voetbaltalent dus! Een kennis, Gisela Valkenberg wordt als hun oma gezien omdat de kinderen van Bellefroid ook veel met haar kleinkind spelen. “Criminele asielzoekers worden in Nederland beter behandeld dan een onschuldig gezinnetje uit Macedonië dat hier, weg van de ruwe familieperikelen, een nieuw bestaan wil opbouwen! Het is ons blijkbaar niet gegund!” besluit Bellefroid.

De IND gaf geen informatie over de situatie vanwege privacy-redenen. De gemeente Valkenburg antwoordt via haar woordvoerster dat “uitzettingen van asielzoekers enkel en alleen een aangelegenheid is van het Ministerie voor Immigratie, Integratie en Asiel. De problemen zoals beschreven zijn schrijnend. We zoeken op dit moment uit wat het gezin nog eventueel zou kunnen ondernemen om uitzetting te voorkomen. Als gemeente kunnen we hier helaas niet meer in betekenen.”

Foto Loe Geraards

 X