Mogelijk gezondheidsrisico’s door rubberkorrels

Beste leden, leiders en belangstellenden,

Zoals jullie wellicht weten is er vanaf gisteren naar aanleiding van de TV uitzending van het TV-programma Zembla over de mogelijke gevaren van rubberkorrels op kunstgrasvelden discussie en onrust ontstaan. Ook de Limburgse dagbladen hebben daar gisteren en vandaag de nodige aandacht aan geschonken.

Ook wij als bestuur van VV Walram hebben hier kennis van genomen en hebben hier o.a. vragen gesteld aan KNVB en gemeente.

Vanochtend hebben wij de gemeente, die de eigenaar is van het kunstgrasveld Walram, gevraagd om hier een standpunt namens de gemeente in te nemen.

Bijgaand de reactie van de reactie van de gemeente. Ook heeft de gemeente alle veel gestelde vragen over rubbergranulaat, opgesteld door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meegezonden

Bijgaand de twee documenten zoals wij de vandaag van de gemeente hebben ontvangen

1.. Reactie gemeente op mogelijke gezondheidsrisico’s
2. Alle veel gestelde vragen over rubbergranulaat. We blijven de situatie uiteraard nauwlettend volgen en zullen jullie via onze website en social media op de hoogte blijven houden over de stand van zaken.

John Pisters
voorzitter VV Walram

Bijlage alle veelgestelde vragen over rubbergranulaat
Blijage reactie gemeente op mogelijke gezondheidsrisicoX