Algemene Ledenvergadering 2022 op 28 oktober

Beste VV Walram bondsleden ( > 17 jaar), verenigingsleden, jeugdleiders, bestuursleden, actieve vrijwilligers en eventuele ouders.
 
Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op vrijdagavond 28 oktober 2022 in de kantine van Sportpark Oost. Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 21:00 uur; direct aansluitend aan de (vervroegde) trainingen van alle seniorenteams met aanvangstijdstip 19:00 uur tot maximaal 20:30 uur.

Programma

Het bestuur neemt jullie aan de hand van de inmiddels bekende digitale agenda mee door het programma van deze avond. De vaste rubrieken zoals o.a. de financiële jaarstukken 2021/2022, de nieuwe begroting 2022/2023 en de korte terugblik op het afgelopen seizoen komen uiteraard aan bod. Maar we willen vooral vooruit zien! Zo willen we jullie informeren over de tussenstand in het toekomstbeeld van Sportpark Oost en de wens van een nieuw clubhuis. Maar ook de actualiteit van de energiecrisis en de zorgen hieromtrent voor de nieuwe begroting. 
 
De bestuursverkiezing staat niet op de agenda doch er is wel belangrijk nieuws te vertellen over de bestuurssamenstelling. Het mag bekend zijn, dat het bestuur nog altijd naarstig op zoek is naar extra bestuursleden voor diverse portefeuilles. Eventuele kandidaatstellingen zien we graag tot uiterlijk een week voor de ledenvergadering tegemoet! Die vraag naar nieuwe bestuursleden wordt nog nijpender met aanstaande veranderingen in de bestuurssamenstelling.

Agenda

 1. Opening, welkom, korte toelichting agenda (voorzitter)
 2. Vaststellen verslag ledenvergadering 20/21 d.d. 11 februari 2022
 3. Korte terugblik en een vooruitblik (secretaris)
 4. Financieel verslag seizoen 2021/2022 (penningmeester)
  4.1. Toelichting V&W en Balans
  4.2. Verslag kascontrolecommissie
  4.3. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 22/23
  4.4. Begroting 22/23
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Tot slot

De jaarlijkse ledenvergadering is de gelegenheid om je stem in de vereniging te laten horen; gezamenlijk maken we samen het beleid en de activiteiten voor het komende jaar. Eventuele belangstellenden kunnen het verslag van de vorige ledenvergadering per email opvragen via secretariaat@vvwalram.nl.
 
Graag zien we jullie op vrijdagavond 28 oktober op tijd in de kantine van Sportpark Oost.


X