Rich Janssen overleden

Op 88-jarige leeftijd is deze week oud lid Rich Janssen van de Oosterweg overleden. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 20 juni om 14:00 uur in de Nicolaas & Barbara kerk aan de Kerkstraat.

Daarna wordt Rich begraven aan de Cauberg.

In de jaren zeventig/tachtig was Rich met o.a. Funs Savelberg en Nico Marx (beide oud bestuursleden zijn inmiddels ook al overleden) een belangrijke accommodatiebeheerder in het Sportpark.

De huidige verwarming is nog altijd afkomstig van de noeste arbeid en het degelijk werk van Rich.

Ook op het sportieve vlak kende Rich zijn taken; jarenlang was hij fanatiek jeugdleider in met name het team van zijn zoon Raymond.

In al die jaren van zijn lidmaatschap was hij bovenal tot op zeer hoge leeftijd een fanatiek supporter van Walram 1.

Praktisch elke wedstrijd was hij aanwezig om te supporteren en dat liet hij ook vaak fanatiek langs de lijn horen.

De oudere supporters onder ons weten nu nog precies waar Rich langs de lijn altijd stond aan te moedigen.

Met het verlies van Rich missen wij een memorabel lid die op vele terreinen grote verdiensten heeft gehad voor onze voetbalclub. De club is hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Wij wensen zonen Raymond en Richard met hun familie heel veel sterkte in het verwerken van het grote verlies van hun vader tevens grootvader.

Bestuur VV WalramX