Uitnodiging uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2021

Beste VV Walram bondsleden ( > 17 jaar), verenigingsleden, jeugdleiders, bestuursleden, actieve vrijwilligers en eventuele ouders.

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2021 op vrijdagavond 11 februari 2022 in de kantine van Sportpark Oost. Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 20:00 uur; direct aansluitend aan de (vervroegde) training van de seniorenteams met aanvangstijdstip 18:30 uur.

Corona maatregelen

Gelet op de geldende Corona horecaregels voor de kantine, dient iedereen bij binnenkomst en tussentijdse verplaatsingen (toiletgebruik) een mondkapje te dragen.
Bij de ingang van de kantine dient ook iedereen een geldig Coronatoegansbewijs (CTB) met identiteitsbewijs te tonen.
Het is de bedoeling dat iedereen netjes op 1,5 meter van elkaar een zitplaats inneemt. Niemand blijft staan.
Kan in de kantine door omstandigheden niet overal de 1,5 meter worden gegarandeerd, draag dan ook tijdens de vergadering op je zitplaats gewoon het mondkapje. Vergeet dus niet mee te nemen.

Programma

Het bestuur neemt jullie aan de hand van de inmiddels bekende digitale agenda mee door het programma van deze avond. De vaste rubrieken zoals o.a. de financiële “Corona” jaarstukken 2020/2021, de nieuwe begroting 2021/2022 en de korte terugblik op het afgelopen seizoen komen uiteraard aan bod. Maar we willen vooral vooruit zien! Zo willen we jullie informeren over het toekomstbeeld van Sportpark Oost in de gemeentelijk gebiedsvisie “Valkenburg Oost”, de ingelaste adempauze rondom de wens van een nieuw clubhuis alsmede een nieuw initiatief “Open Club VV Walram”.

Ook de bestuursverkiezing staat op de agenda. Het mag bekend zijn, dat het bestuur nog altijd naarstig op zoek is naar extra bestuursleden voor diverse portefeuilles (o.a. penningmeester, versterking sponsoractiviteiten, bijzondere groepsactiviteiten en evenementen). Die vraag is nog nijpender nu wij ter vergadering helaas ook afscheid nemen van vertrekkend bestuurslid Marcel Meijers.

De jaarlijkse ledenvergadering is de gelegenheid om je stem in de vereniging te laten horen; gezamenlijk maken we samen het beleid en de activiteiten voor het komende jaar.

Graag zien we jullie op vrijdagavond 11 februari op tijd in de kantine van Sportpark Oost.

Het Bestuur.X