Opleiding jeugdleiders Walram

De KNVB biedt passende individuele opleidingen voor verschillende groepen vrijwilligers. De JVTC-opleiding is er voor beginnende jeugdtrainer. Het voordeel van de JVTC- opleiding is dat deze op de eigen accommodatie gegeven wordt aan zo’n tien tot veertien jeugdtrainers. In de afgelopen maanden hebben Rob Ruiter (voorzitter Jeugdcommissie), Paul Bisschops (Technisch Coördinator) en secretaris Roger Huntjens voortdurend overleg gehad met Maurice Voestermans, opleidingsfunctionaris/docent van de KNVB.

Ruim een jaar geleden is al een akkoord bereikt over het programma doch Corona heeft een start tot op heden meermaals vertraagd. Gelukkig is nu toch een startdatum gevonden. En ook van de Provincie is een subsidie ontvangen voor de opleiding voor de jeugdleiders.

Eensgezindheid

Paul Bisschops, Technisch Coördinator bij Walram: “Wij hebben de JVTC-cursus voornamelijk georganiseerd voor onze nieuwe pupillentrainers van de teams JO7 en JO8. Daar zitten veel ouders, veelal beginnende trainers. De ontwikkeling die wij met deze groep hopen te bereiken is vooral eensgezindheid, dus dat de jeugdtrainers van elkaar weten waar ze aan werken, hoe ze de leerstof voor de jeugd aanpakken etc. Die gaan we tijdens de JVTC-cursus zeker met elkaar vinden.”

Rob Ruiter namens de Jeugdcommissie: “Een voordeel van de opleiding is dat elke jeugdleider bewuster wordt van de oefenvormen die hij kan inzetten. Daarnaast is het heel leerzaam om erachter te komen hoe je als jeugdtrainer met jonge kinderen om kunt gaan en wat goede oefenvormen zijn voor kinderen in de jongere leeftijdscategorieën.”

KNVB programma JVTC opleiding

Het JVTC programma bestaat uit een deel theorie (spel- en oefenvormen) telkens gekoppeld aan een praktijkbijeenkomst waar o.a. in en naar aanleiding van een wedstrijd- en trainingssituatie ingegaan wordt op de belangrijke rol die jeugdtrainers naar vooral kinderen vervullen.

De 14 deelnemende jeugdleiders van de JO7 en JO8 worden op de navolgende data voor vier bijeenkomsten verwacht in Sportpark Oost, alwaar de kantine tijdelijk als instructielokaal fungeert:
Week 48 – donderdag 2 december 2021 (Rinusavond 17:45 uur tot 21.00 uur)
Week 04 – dinsdag 25 januari 2022
Week 07 – dinsdag 15 februari 2022
Week 10 – dinsdag 08 maart 2022

Om te beginnen met de KNVB Rinusavond. Het is de vraag van bijna elke beginnende trainer: waar haal ik leuke en leerzame oefenstof vandaan? Daar heeft de KNVB de online assistent-trainer Rinus voor ontwikkeld. Een online tool die toegang biedt tot honderden oefeningen en kant-en-klare trainingsschema’s. Op de aftrapbijeenkomst krijgt de jeugdtrainer een instructie hoe om te gaan met deze digitale app om direct aansluitend daarmee buiten op het veld te oefenen. Daarbij verzorgt de KNVB docent en jeugdtrainer Marc Beers van de oefengroep JO12 een training op basis van een complete training uit Rinus. Het idee hierbij is een zo reëel mogelijke situatie te creëren waarbij de trainer op zijn eigen manier de training uit Rinus laat zien.

DAOS opleiding

Momenteel wordt ook onderzocht of de bovenbouw van de jeugdleiders voorjaar 2022 eveneens extra opleidingen kunnen volgen. Vanwege een vol bezette kalender bij de KNVB is de technische staf van de jeugd terecht gekomen bij de Dutch Academy of Sports (DAOS), waaraan diverse ervaren trainers uit het Limburgs voetbal zijn verbonden. Ook voor deze opleiding van jeugdtrainers tracht de club subsidie te krijgen bij de Provincie.

Samen met de deelnemende jeugdleiders en onze technische coördinator Paul Bisschops gaat DAOS coach & leerlijnen ontwikkelen en kijken hoe deze te integreren in de jeugdafdeling. Jeugdtrainers hebben vaak moeite met de vertaalslag van theorie naar praktijk per leeftijdscategorie. De coach & leerlijnen die hier per leeftijdscategorie uitkomen moeten DUIDELIJK, ACCEPTABEL & UITVOERBAAR zijn. Het jeugdkader gaat hier dan mee aan de slag zowel in het instructielokaal als op het veld. Daarover later dus meer.

Groei van de jeugd

Deze investering in extra opleiding voor de jeugdleiders komt niet alleen voort uit de eigen vraag van onze jeugdleiders maar hangt nadrukkelijk samen met de groei van het aantal jeugdleden alsook de stijging van het aantal jeugdleiders, met name in de jongste leeftijdscategorieën van de onze club.

Hoe die groei zich heeft ontwikkeld, laten onderstaande cijfers zien:

  1. Het totaal aantal leden VV Walram bedraagt momenteel precies 400 (stand 01-11-2021)
  2. In 2014 was het aantal leden 380, daarna een lichte daling tot 354 in 2020 en plotsklaps in het laatste Corona jaar 2021 een enorme sterke groei naar 400 leden (m.n. in de onderbouw van de jeugd)
  3. De totale jeugdafdeling is 234 leden groot (187 spelende jeugdleden, 40 jeugdleiders en een Jeugdcommissie van 7 leden)
  4. Van de 400 leden komen 338 uit de gemeente Valkenburg a/d Geul (84,5%). Overige 15,5% voornamelijk uit omliggende gemeenten.
  5. 72 Leden (18%) komen uit de kernen Houthem, Sibbe, Schin op Geul, Berg en Terblijt.

De explosieve groei van de jeugdafdeling in het Corona jaar heeft o.a. te maken met het bijna het gehele jaar doorlopend spelprogramma van de jeugd, ook toen de competitie noodgedwongen een lange tijd stop heeft gelegen.
Maar ook het sluiten van de basisscholen in Houthem en Schin op Geul heeft geleid tot een sterke aanwas van nieuwe jeugdige enthousiaste sporters in Sportpark Oost.

En de lijfspreuk “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” schept natuurlijk ook verplichtingen voor de club. De Walram-jeugd verdient dan ook goed opgeleide jeugdtrainers.X