Algemene Ledenvergadering vrijdag 19 november

De Algemene Ledenvergadering 2021 wordt vrijdagavond 19 november 2021 gehouden in de kantine van Sportpark Oost. Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 20:15 uur; direct aansluitend aan de (vervroegde) trainingen van de seniorenteams van Walram 2 en Walram 3.

Alle Walram bondsleden ( > 17 jaar), verenigingsleden, jeugdleiders, bestuursleden, actieve vrijwilligers en eventuele ouders zijn van harte uitgenodigd.

Programma

Het bestuur neemt jullie aan de hand van de inmiddels bekende digitale agenda op het grote scherm mee door het programma van deze avond. De vaste rubrieken zoals o.a. de financiële “Corona” jaarstukken 2020/2021, de nieuwe begroting 2021/2022 en de korte terugblik op het afgelopen seizoen komen uiteraard aan bod. Maar we willen vooral vooruit zien!

Zo gaan we jullie informeren over het toekomstbeeld van Sportpark Oost in de gemeentelijk gebiedsvisie “Valkenburg Oost”, de ingelaste adempauze rondom de wens van een nieuw clubhuis alsmede een nieuw initiatief “Open Club VV Walram”.

Ook de bestuursverkiezing staat op de agenda. Het mag bekend zijn, dat het bestuur nog altijd naarstig op zoek is naar extra bestuursleden voor diverse portefeuilles (o.a. penningmeester, versterking sponsoractiviteiten, bijzondere groepsactiviteiten en evenementen).

De jaarlijkse ledenvergadering is de gelegenheid om je stem in de vereniging te laten horen; gezamenlijk maken we samen het beleid en de activiteiten voor het komende jaar.

Graag zien we jullie op vrijdagavond 19 november op tijd in de kantine van Sportpark Oost.

Corona Toegangsbewijs

Gelet op de geldende Corona maatregelen dient elke bezoeker van de jaarvergadering te beschikken over een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB / QR code op de telefoon).

Het Bestuur.X