Aangescherpte maatregelen in de sport, geldig vanaf 6 november

Samengevat heeft het kabinet per zaterdag 6 november de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de amateur voetbalsport (de buitensport). Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB (Corona Toegangsbewijs) getoond moet worden.

Let op: er is een uitzondering voor clubleden die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, (jeugd)leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan dus aanstaande zaterdag 6 november in.

Oproep: neem je verantwoordelijkheid!

Het bestuur roept de clubleden en het publiek op om zelf verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer, de kantine en het buitenterras. Iedereen wordt verzocht om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Doe dat bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

Basisregels

Lees nog eens goed deze basisregels door.

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
  Ook als je al geprikt bent.
 • Bent je positief getest? En hebt je dus corona?
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.


X