Sportpark Oost in herstel na watersnood

De watersnoodramp van 14 juli heeft ook genadeloos toegeslagen in Sprotpark Oost. Zowel het B-veld als A-veld hebben in het geheel onder water gestaan en als het ware gefungeerd als waterbuffer voor Valkenburg. Het clubgebouw waaronder kantine, keuken, bestuurslokaal, ballenhok, materiaalcontainers en kleedlokalen hebben ruim een meter onder water gestaan met grote schade tot gevolg. CV-ketel, keukenapparatuur, gereedschap, bar, buiten- en binnendeuren, aanwezige voorraad, kledingmaterialen, stoelen, tafels, sportmateriaal enz.enz. zijn allemaal verloren gegaan. Een gigantische schadepost en dat ook nog eens na een jaar zonder kantine inkomsten vanwege Corona.

Schoonmaak

Inmiddels heeft een hele grote vrijwilligersploeg onder leiding van accommodatiebeheerders Marcel Meijers, Jean Ramaekers en René van Can op twee zaterdagen de grootste troep opgeruimd en schoongemaakt. Met o.a. bezem, blik, veger, dweilen, emmers en hogedrukspuit zijn de talrijke lagen modder en slib overal verwijderd. Dat was een megaklus, die energiek met man en macht is aangepakt. Het bestuur spreekt dan ook zijn grote waardering en dank uit naar deze kanjers, die de club zo bijzonder hebben gesteund. Een dikke dankjewel is daarvoor zeker op zijn plaats.

Hoe verder?

Na de schoonmaak volgt de heropbouw. We zijn er nog lang niet! Het Dagelijks Bestuur heeft zich gebogen over de verzekeringspolis en is aan de slag met de verzekeringsagent. Alle ruimtes staan inmiddels al te drogen en de eerste deuren worden al vervangen. Kortom: het echte klus-, herstel- en schilderwerk is de volgende stap in de heropbouw van Sportpark Oost. Opnieuw zullen hiervoor heel veel vrijwilligersuren moeten worden ingezet. Ook nu hoopt het bestuur op met name de hulp van echte technische leden (tegelzetter, timmerman, loodgieter, electricien, schilders enz.). Aanmelden hiervoor kan gewoon bij elk bestuurslid: John, Eugene, Roger, Marcel, Jean en René.

De velden

Uit een extra ingesteld onderzoek door Antea in opdracht van de gemeente is gebleken, dat de schade gelukkig nog is meegevallen. Het kunstgrasveld heeft de ramp gelukkig doorstaan en hoeft niet geheel vernieuwd te worden. Grootste euvel is het overtollige slib, dat uit de Geul op de velden is terecht gekomen. De regen van deze week doch ook de inmiddels uitgevoerde specialistische behandeling van beide velden hebben het slib doen verwijderen. Het A veld is met een bijzondere blaastechniek aangepakt waardoor het inmiddels gedroogde slib letterlijk door de blazer en de aanwezige wind letterlijk in lucht is opgegaan. Zie foto boven.

Tot slot

Met het verschrikkelijk recent Corona jaar in herinnering is de club opnieuw getroffen door een ramp. En ook nu zijn veel leden in de vereniging opgestaan en hebben opnieuw de helpende hand toegestoken. Dat is hartverwarmend en toont de veerkracht van de club. Hopelijk mogen we de komende weken nog extra gebruik maken van deze vele handen van onze clubleden en talrijke andere vrijwilligers.

Nogmaals spreekt het bestuur zijn dank uit voor al deze kanjers van de club.X