Vervolg nieuw clubhuis

Eerder hebben we jullie al geïnformeerd over het slechte nieuws voor ons nieuwe clubhuis. Eerst was er geen ambtelijke steun voor onze plannen en nu legt ook het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort de gemeenteraad  een raadsvoorstel voor om niet in te stemmen met onze plannen voor een nieuw clubhuis. Ook SV Geuldal en SV Berg ’68 worden niet geholpen met hun ook zo broodnodige nieuwbouwplannen.

Vervolg bestuurlijk proces

 Dit vervolg van het slechte nieuws blijkt uit de inmiddels door het College van B&W vastgestelde beleidsnota “Valkenburg aan de Geul Beweegt!”. Welnu, voor een nieuw clubhuis beweegt er niks. Althans dat is het voorstel dat voor definitieve besluitvorming nu naar de Raadscommissie Sociaal Domein (22 maart) en de gemeenteraad (12 april) gaat.

Voor de gemeente staan kennelijk de gevraagde extra investeringen in de accommodaties van de buitensportverenigingen niet meer in verhouding tot hun maatschappelijke waarde voor de Valkenburgse samenleving. De gemeenteraad wordt voorgelegd alleen in te stemmen met een soort van (veel lagere) bijdrageregeling in de verbetering van accommodaties; een bijdrage die pas in de loop van 2021/2022 inclusief voorwaarden en financiële paragraaf wordt vastgesteld.

Reactie bestuur

Ons bestuur heeft een maand geleden al fel geprotesteerd tegen de ambtelijke plannen. Nu deze plannen ook nog eens dreigen te worden overgenomen door de Valkenburgse gemeenteraad, zijn we opnieuw in de pen geklommen. In een uitgebreide reactie doet ons bestuur een ultieme poging het gemeentebestuur te overtuigen om alsnog onze club te helpen met een nieuw clubhuis en andere keuzes te maken in de beleidsnota.

Deze reactie is inmiddels verzonden naar het gemeentehuis en verzocht is de brief te behandelen in de vergadering van de eerstvolgende raadscommissie Sociaal Domein op 22 maart.

Klik hier om de brief te lezen

 X