Slecht nieuws voor nieuw clubhuis

Eerder hebben we de leden van onze club bericht over onze plannen voor een nieuw clubhuis. Op 9 december 2020 zijn op uitdrukkelijk verzoek van de verantwoordelijk sportwethouder Remy Meijers onze plannen voor het nieuw clubhuis bij het gemeentebestuur ingediend. In een lijvig rapport met een Programma van Eisen is het voorstel uitgewerkt voor ons voorkeurscenario tussen het A- en het B-veld. Ons plan zou worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe en toekomstige sport- en accommodatiebeleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Niets van dat allemaal! Eén grote teleurstelling. Wat is er aan de hand?

Geen ambtelijke steun

Zoals de vlag er nu bijhangt komt er geen steun van het College van Burgemeester en Wethouders voor ons nieuwbouwplan. Ook SV Geuldal en SV Berg ’68 krijgen geen steun voor hun nieuwbouwplannen. In de nieuwe conceptnota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt! Nota sport, bewegen en sportaccommodaties’ zijn ambtelijk geen voorstellen opgenomen om de voetbalverenigingen te helpen met hun zo broodnodige nieuwbouwplannen. Wel wordt enorm geïnvesteerd in de binnensportaccommodaties; de Polfermolen en de Bosdries worden op hun huidige plek flink gerenoveerd. Ook is veel aandacht voor bijzondere sportprojecten uit hoofde van volksgezondheid en tegengaan van eenzaamheid. De verenigingen van de buitensportaccommodaties hebben het nakijken. Als appeltje voor de dorst komt er misschien in 2021/2022 een bijdrage in de accommodatiekosten voor alle buitenverenigingen.

Bestuurlijk proces

Dit slecht nieuws kan wel getrokken worden uit de eerste ambtelijke voorstellen, gepresenteerd tijdens een digitale verenigingsavond op 9 februari 2021 in aanwezigheid van sportwethouder Meijers. Het zijn weliswaar ambtelijke voorstellen doch op geen enkele wijze liet de verantwoordelijk sportwethouder tijdens de presentatie blijken, dat voorstellen nog konden wijzigen. Op 2 maart 2021 zal het College de voorstellen en het nieuwe sport- en accommodatiebeleid gaan vaststellen en vervolgens is de gemeenteraad aan zet in de raadsvergadering van 12 april 2021.

Standpunt bestuur Walram

Tijdens de digitale verenigingsavond heeft voorzitter John Pisters de gepresenteerde voorstellen zwaar bekritiseerd en nog maar eens extra de noodzaak voor een nieuw clubhuis bepleit. Willen we vitaal voor de toekomst blijven, onze leden, gasten en supporters een fatsoenlijk dak boven het hoofd blijven bieden, onze opstallen en accommodatie duurzaam en toekomstbestendig maken, dan is nieuwbouw en daarbij de financiële hulp van het gemeentebestuur absoluut noodzakelijk. Omdat tijdens deze verenigingsavond niet alle Valkenburgse gemeentebestuurders als toehoorders aanwezig waren, heeft het bestuur gemeend een extra schriftelijke reactie vandaag te sturen op de voorlopig teleurstellende berichten voor onze vereniging.

Klik hier om de reactie van het bestuur te lezen.

Een greep uit de voorstellen

  • In de conceptnota over het nieuwe sport- en accommodatiebeleid valt onder andere over sportaccommodaties navolgende te lezen:
  • Sporthal de Polfermolen en sporthal de Bosdries worden op de bestaande locatie gerenoveerd.
  • Alle voetbalcomplexen hebben een overcapaciteit aan velden (hier zijn wij het absoluut niet mee eens).
  • Geen nieuw sportcomplex SV Geuldal; één van de bestaande locaties wordt aangepast.
  • Geen financiële steun voor nieuw clubhuis VV Walram (en Berg ’68) maar mogelijk een extra gemeentelijke bijdrage in verbetering van de accommodaties voor alle buitensportverenigingen.
  • De gemeente zal geen fusie tussen verenigingen van hogerhand opleggen omdat verenigingen hier zelf over moeten beslissen.
  • Als de vitaliteit van een vereniging in het geding is, zal de gemeente in overleg treden over de toekomst.
  • Er komen geen multifunctionele accommodaties maar de gemeente is wel voorstander van medegebruik van kunstgrasvelden.

Via de website houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij het Dagelijks Bestuur (John Pisters, Roger Huntjens en Eugene Heijnen).X