KNVB Regio Cup

De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor alle jeugdteams en Walram 3 in de zogenaamde Categorie B.

Vanwege de verlenging van de lockdown door het kabinet afgelopen dinsdag, is het uitspelen van een volledige competitie voor zowel senioren als de jeugd onmogelijk geworden. Dit terwijl bewegen en voetballen in de buitenlucht juist gezond is voor het lichaam en bijdraagt aan een frisse geest, iets wat extra belangrijk is in tijden als deze.

In deze nieuwsupdate informeren wij jullie over een nieuwe routekaart van de KNVB voor het restant van het amateurvoetbalseizoen. Voor Walram 1 en Walram 2 uit de Categorie A is er nog hoop op een verkorte competitie! Lees hieronder meer daarover.

Routekaart amateurvoetbalcompetities

Door het coronavirus zit een ‘normale’ afronding van de huidige competities in het amateurvoetbal er niet meer in. Wat we nog wel kunnen verwachten dit seizoen hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie. Nadat het kabinet dinsdag zijn routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, volgt de KNVB met een eigen routekaart voor het amateurvoetbal. Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

Categorie A

Alleen voor de categorie A (Walram 1 en Walram 2) is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn beperkte promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden. In welke vorm is dan nog de vraag (mogelijk met een halve competitie in poule-vorm).

De KNVB hanteert voor Walram 1 en Walram 2 een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart.
Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden decompetities van het eerste en tweede elftal in de categorie A definitief niet meer hervat. Dan stromen in dat geval ook deze twee elftallen (net als alle andere teams) door naar de KNVB Regio Cup. Dat worden dan voor Walram 1 en Walram 2 zeker nog enkele leuke derby’s.  

Categorie B

Alle jeugdteams en Walram 3 uit de categorie B spelen geen competitie meer maar kunnen gaan deelnemen een KNVB Regio Cup zodra de coronamaatregelen dit toelaten. De Regio Cup zijn kleinschalige regionale competities. Niet alleen zorgt dit voor minder lange reisafstanden, ook vergroot dit de kans op aantrekkelijke lokale derby’s. Teams uit de categorie B doen standaard mee aan deze Regio Cup, tenzij zij zich hiervoor afmelden. En wij verwachten geen afmeldingen van Walram teams

Klik hier voor het volledige schema per categorie en het bijbehorende scenario.

Veteranen

De veteranen van de club spelen van oudsher een “eigen competitie” met diverse verenigingen uit de regio. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, kunnen de veteranen overwegen om hun eigen competitie in overleg met de andere verenigingen weer op te starten.

Tot slot

Onder de huidige omstandigheden en met de geldende coronamaatregelen (waaronder ook de Avondklok), kunnen alle teams gewoon nog blijven trainen onder de bekende condities. De jeugd volgt zijn trainingsschema door de week met extra trainingen of oefenpotjes op de zaterdag. En de senioren trainen voorlopig enkel op de zondagochtenden.X