Algemene ledenvergadering

Beste VV Walram bondsleden ( > 17 jaar), verenigingsleden, jeugdleiders, bestuursleden, actieve vrijwilligers en eventuele ouders.

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 2020 op donderdagavond 3 september 2020 in dekantine van Sportpark Oost.

Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 21:15 uur; direct aansluitend aan de (vervroegde) trainingen van de seniorenteams.

Het bestuur neemt jullie aan de hand van de inmiddels bekende digitale agenda mee door het programma van deze avond.

De vaste rubrieken zoals o.a. de financiële jaarstukken 2019/2020, de “Corona” begroting 2020/2021 en de korte terugblik op het afgelopen seizoen komen uiteraard aan bod. Maar we willen vooral vooruit zien!

Daarom is ook de jaarvergadering met enige weken vervroegd naar september om vooral vroegtijdig stil te staan bij de bijzondere financiële Corona opgaven voor onze club. Daar hebben we iedereen voor nodig.

Ook de bestuursverkiezing staat op de agenda. Het mag bekend zijn, dat het bestuur nog naarstig op zoek is naar extra bestuursleden voor diverse portefeuilles (o.a. penningmeester, versterking sponsoractiviteiten, bijzondere groepsactiviteiten en evenementen). Een kandidaat bestuurslid kan zich tot 24 uren voor de jaarvergadering nog melden bij het secretariaat of de voorzitter.

De jaarlijkse ledenvergadering is de gelegenheid om je stem in de vereniging te laten horen; gezamenlijk maken we samen het beleid en de activiteiten voor het komende jaar.

Graag zien we jullie op donderdagavond 3 september 2020 in de kantine en/of het terras gelet op de nog altijd actuele Corona maatregelen.

Het Bestuur.X