KNVB onderzoekt pedagogisch leerklimaat

De voetbalbond wenst een beter inzicht te krijgen in het pedagogische leerklimaat binnen voetballend Nederland. Om hier de juiste beleidsmatige koers in te kunnen gaan varen wenst de KNVB zoveel mogelijk input vanuit het werkveld.

Vandaar twee onderzoeken voor belangrijke doelgroepen: de trainers/jeugdleiders en de ouders.

Let op: de onderzoeken zijn volledig anoniem. Na het invullen van de laatste onderzoeksvraag zal het onderzoek eindigen. Men hoeft nergens naam en/of e-mailadres in te vullen.

Vragenlijst trainers

Kinderen met plezier beter leren voetballen. Dat is een mooi streven, waar de trainer-coach een belangrijk onderdeel van is. Hoe zie jij dit als trainer-coach, en hoe is jouw ervaring hiermee op jouw club? Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan dit streven, om het voetbalklimaat nog beter te maken/te verbeteren.

Beantwoord de vragen

Vragenlijst ouders

Kinderen met plezier laten voetballen en zich kunnen ontwikkelen, dat is een mooi streven waar de KNVB op verschillende manieren voor zorg draagt. Om te peilen waar we nu staan en wat de verbeterpunten zijn om het voetbalklimaat te optimaliseren doen we dit onderzoek. Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan dit streven, en hopen daarom van harte dat je hieraan wilt meewerken.

Beantwoord de vragenX