Update 14 Zomerstop en fit blijven in Sportpark Oost

Vanaf 1 juli 2020 gelden weer meer versoepelde coronamaatregelen in het amateurvoetbal. Want los van het naleven van de basisregels – anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden, thuisblijven als je je niet lekker voelt en vaak je handen wassen – mag er vanaf 1 juli weer zonder beperkingen worden gevoetbald. Sterker nog; de kans dat het seizoen voor het amateurvoetbal in het derde weekend van september begint, komt heel dichtbij.

Maar eerst volgt er nog een korte rustperiode tijdens de zomerstop vanaf zondag 5 juli tot zondag 9 augustus. Dan zijn geen trainingen meer en zullen velen nog gaan genieten van een welverdiende vakantie voordat begonnen wordt met de voorbereidingen op de volgende competitie. In deze periode is in beginsel Sportpark Oost evenals de kantine, kleedlokalen en doucheruimtes gesloten. De komende vijf weken zal de onderhoudsploeg van vrijwilligers de gehele accommodatie onder handen gaan nemen, reparaties verrichten, schoonmaken en weer gaan prepareren voor het nieuwe voetbalseizoen.

Uitzondering sporten op het A veld

Als de Corona lockdown ons een ding heeft geleerd, dan is het dat het belang van sport en bewegen, pas echt wordt gemist als het er niet is. Meer dan ooit realiseren wij ons hoe belangrijk wij sport vinden en voetbal in het bijzonder. Met sport pak je onder meer problemen aan in de zorg, het onderwijs en de economie. En geef je met name ook een impuls aan een goede vrijetijdsbesteding van de jeugd, zeker in een zomerperiode waarbij velen gewoon thuis vakantie vieren.

Om deze redenen heeft het bestuur besloten in enkele situaties het A veld van Sportpark Oost toch open te stellen om te voetballen. Nogmaals: kantine en kleedlokalen blijven gesloten.
Let wel: het is de bedoeling dat dan ook gesport en gevoetbald wordt. Sportpark Oost is geen hangplek voor jongeren. Het JOP ligt nabij het scoutinggebouw aan de rolschaatsbaan.

In navolgende situaties en voor de volgende doelgroepen kan in de zomer 2020 op het A veld worden gesport:

  1. Voor de individuele sporter (ook niet leden van de club) is het A veld dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur geopend. Entree enkel via de ingang tennisbaancomplex.
  2. Een jeugdteam van de club mag na 17:00 uur trainen doch enkel en alleen onder leiding van de jeugdleider.
  3. Voor de groep senioren kan op vrijdagavond 19:30 uur worden getraind onder leiding van trainer Wil Meurders.

Gedragsregels

Voor iedereen geldt dat roken in het sportpark is verboden, rommel en vooral kauwgom wordt opgeruimd in de daarvoor aanwezige prullenbakken, de dug-outs en het terras worden schoon gehouden en het nuttigen van alcoholische dranken door jongeren is ten strengste verboden. Op de naleving van deze regels wordt toezicht gehouden door de (jeugd)leiders en trainers, enkele daarvoor aangewezen vrijwilligers en het bestuur.
Mocht na een experimentperiode van 2 weken blijken, dat de gedragsregels niet worden nageleefd, zal het bestuur nadere maatregelen treffen en eventueel een speelverbod van het A veld opleggen.

Met respect voor deze gedragsregels doch vooral door lekker te sporten en onderling sportief plezier te beleven, zal dat ons allemaal helpen goed door die vervelende Corona lockdown te komen.
Het bestuur wenst iedereen veel voetbalplezier en een fijne en sportieve zomervakantie.

Tot slot

Blijf tijdens de zomervakantie regelmatig deze website raadplegen over nadere Corona updates en vooral de nieuwtjes over de voorbereidingen van het nieuwe voetbalseizoen.X