Update 4 Sportpark Oost nog altijd leeg

In het voorjaar bruist het van allerlei activiteiten op de amateurvoetbalvelden. Zo ook bij onze club in Sportpark Oost. Daar waar normaliter op ons complex onder een bruisend voorjaarszonnetje elk weekend van zaterdagochtend vroeg tot zondagavond laat elk uur de bal rolt bij de talrijke jeugdwedstrijden aen voetbalpotjes van de senioren, daar heerst nu een vredige stilte met af en toe de lokroepen van enkele verdwaalde Amerikaanse ganzen van het Geulpark. Daar waar onze vaste vrijwilligers zoals Stuf, Ben, John, Odie, Thea, Corrie, Marjo en Elly (en zo zijn er nog velen om op te noemen) altijd in de weer zijn om iedereen gastvrij te ontvangen, daar tref je nu enkel een vrolijke mus of wilde duif aan, die voor een korte rustpauze even verpoost op ons akelig lege terras.

Allemaal onwerkelijk, moeilijk te bevatten maar wel het “nieuwe normaal”. Ofwel de “anderhalvemetersamenleving” (200 punten bij Scrabble!!) zoals onze minister-president de huidige tijd en zeker ook nog de nabije toekomst omschrijft. Een samenleving van “social distancing”, heel veel handen wassen, thuiswerken en studeren en zeker geen voetbalpotjes. Sporten in Sportpark Oost kan even niet maar we moeten wel in beweging blijven. Fit blijven en je conditie op peil houden mag je niet vergeten. In de vorige update is al gerapporteerd over o.a. de Beweegroute bij het Geulstrand.

Thuistrainingen voor pupillen, junioren en senioren

Sinds vorige week is de KNVB gestart met een online platform waarop iedere week thuistrainingen worden gepubliceerd voor pupillen, junioren en senioren. De trainingen staan onder leiding van een professionele trainer en richten zich op ‘voetbalfitheid’ voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op www.knvb.nl/voetbalfit vind je op dit moment de eerste vier volledige trainingen. De komende periode wordt het platform aangevuld met meerdere trainingen die worden gegeven door verschillende KNVB-trainers. Deel deze pagina dus vooral ook met je vrienden zodat ze – ondanks deze omstandigheden – toch ‘voetbalfit’ blijven. Kortom leuke oefeningen voor achter- en rondom het eigen huis.

Nieuwe competitie ??

Vorige week kondigde premier Rutte aan dat we met z’n allen moeten nadenken over hoe de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ eruit gaat zien. Ook de KNVB is – in samenwerking met NOC*NSF en de andere sportbonden – achter de schermen druk bezig met het uitwerken van algemene richtlijnen en protocollen voor de sport en specifiek het voetbal. De KNVB gaat in beeld brengen hoe een mogelijk gefaseerde versoepeling voor de sport eruit zou kunnen zien. Vanzelfsprekend volgt de KNVB hierin altijd de adviezen en maatregelen die vanuit de overheid worden afgegeven. Veiligheid staat voorop. Zo is iedereen dan ook benieuwd wat dinsdagavond premier Rutte en minister De Jong ons gaan vertellen over de nieuwe maatregelen rondom de Corona crises. Moeten we nog langer thuis blijven? Mag de jeugd na de Meivakantie naar school? Mogen we op pleintjes weer lekker gaan voetballen? Wat in ieder geval al helder is, dat het versoepelen van de Nederlandse intelligente lockdown heel langzaam en in fase zal gaan verlopen. Het kan zo maar zijn dat in navolging van België en Duitsland voetbal met publiek tot 1 september uitgesloten is. Zodra hierover meer duidelijk is, laten we dit uiteraard snel aan jullie weten.

Afscheid Jos Reneerkens / Kleine vooruitblik op het nieuwe seizoen

Achter de schermen zijn de technische staf, trainers, jeugdcoördinator en jeugdcommissie druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen. Komende week zal jeugdcoördinator Paul Bisschops de nieuwe teamindeling van de jeugd presenteren aan en bespreken met de jeugdcommissie. In ieder geval is al duidelijk dat komend seizoen geen twee maar één elftal JO19 in de competitie verschijnt. Met die verandering heeft recent ook jeugdleider en trainer Jos Reneerkens van zijn oude JO19-1 afscheid genomen. Met die groep is Jos jaren lang samen geweest met de nodige successen. Nu praktisch zijn gehele elftal de overstap maakt naar de voetbalselecties van Walram 1 en 2, doet Jos zelf een stapje terug en neemt afscheid van het jeugdtrainer vak. Helaas kan zijn team en de vereniging geen groot afscheid van Jos nemen gelet op de huidige omstandigheden. Jos, in ieder geval namens je team en de club heel veel dank voor je jarenlange en tomeloze inzet voor de vorming van talrijke jeugdigen in de voetbalsport voor Valkenburg en Walram in het bijzonder.

Na de beraadslagingen in de jeugdcommissie zullen de nieuwe teamindelingen van de jeugd met de jeugdleiders worden besproken en spoedig bekend worden gemaakt voor iedereen.

Bij de senioren blijven de veteranen en drie competitie elftallen actief. Zoals gezegd krijgen de senioren versterking van zo’n 10 voormalige JO19 voetballers; een zeer welkome aanvulling. Daarentegen verlaten helaas ook enkele spelers Walram 1. Inmiddels hebben Michele Meerburg en Mike Willems hun vertrek aangekondigd naar RVU Rothem en keren Mika van Loo en Nigel Hollanders terug bij hun oude club RKVVM Margraten. En nieuwbakken keeper Tijn Becker verlaat de club alweer na 1 wedstrijd voor 3e divisionist EVV Echt. Voor deze voetballers dank voor de inzet voor Walrm en veel succes bij de nieuwe club.

Daar waar er overigens nog eventuele twijfelaars zijn die Walram nog willen verlaten maar zeker ook wensen te versterken, is trainer Jordy Reneerkens druk in de weer gesprekken te voeren. Zo heeft zich inmiddels de 21 jarige talentvolle keeper Brian Goessens van FC Hoensbroek bij de club aangemeld. De transfermarkt is weer volop in beweging en de overschrijvingstermijn sluit gewoon weer op 15 juni 2020.

Komen we de zomer door?

Het is niet de vraag of we de winter doorkomen? Maar eerder of we de lente en de zomer doorstaan? Het bestuur laat weten dat er alles aan is gedaan, dat ook volgend seizoen in Sportpark Oost gewoon weer kan worden gevoetbald. Tenminste wanneer we van de overheid ook toestemming krijgen om weer te ballen. Daarbij spreekt het bestuur allereerst zijn dankbaarheid uit naar alle leden en sponsoren. Met de bijna 100% afdrachten van de ledencontributies en de vaste sponsorbijdragen kan de vereniging buigen op veel solidariteit en loyaliteit. Iedereen heel veel dank daarvoor!

Zijn we er dan? Nee zeker niet. Met het wegvallen van de kantine inkomsten heeft de club enkele maatregelen genomen. In vorige updates is al verteld hoe het bestuur dat heeft aangepakt en waar op kosten is bespaard. Toen is ook aangegeven dat de club een beroep doet op een aantal noodmaatregelen van de overheid. Inmiddels is voor de maand april 2020 van het UWV een eerste bedrag ontvangen in het kader van de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Ook heeft de vereniging een aanvraag ingediend voor financiële steun via het noodfonds Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Verder is de gemeente gevraagd de huur te restitueren over de maanden dat Sportpark Oost niet gebruikt kan worden.

Nieuw plan

Maar dan zijn we er nog niet. Extra inkomsten vanuit ons vrijwilligerswerk bij grote evenementen (o.a. afgelasting van Pop en Top en mogelijk ook Pinkpop en Brand Revival Night) komen te vervallen En voor het volgend seizoen bestaat de kans dat sommige ondernemers hun sponsorbijdrage heroverwegen vanwege hun eigen ondernemersbelang als gevolg van de huidige crises. Natuurlijk hopen we met z’n allen dat onze sponsoren de crises doorstaan en de hele club wenst hun dan ook heel veel sterkte voor deze moeilijke periode. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst blijven samenwerken. Dat allemaal brengt met zich mee, dat waar vaste inkomsten wegvallen nieuwe bronnen aan financiële steun moeten worden aangeboord. Momenteel werkt het bestuur aan een plan om bij de start van het nieuwe seizoen in samenwerking met alle leden extra inkomsten te werven. Hierbij wordt aan de verkoop van loten via De Grote Clubactie gedacht maar ook is een idee in de maak voor de verkoop van een eenmalige editie van een seizoenkaart 2020/2021; zeg maar een speciale kaart voor het “nieuwe normaal”, waarbij onze club Walram niet alleen de zomer maar ook de komende winter kan doorstaan. Hierover volgt spoedig meer informatie. Maar in ieder geval is al duidelijk, dat wij als bestuur dat allemaal niet alleen kunnen en dan ook rekenen op een extra inzet van alle leden. Van Walram, voor Walram!!

Tot slot

Tot zover de update voor deze week. Als clubbestuur zullen we via onze website en vaste Facebookpagina jullie blijven informeren. Deel ook deze informatie met je voetbalvrienden en eventuele ouders. Dinsdag 21 april geeft het kabinet meer duidelijkheid over de maatregelen die gelden na 28 april om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uiteraard brengen wij zo snel mogelijk in kaart welke gevolgen dit heeft voor het voetbal. In onze volgende nieuwsupdate komen wij hier uitgebreid op terug.

Houd je haaks, blijf gezond en let op elkaar!

Het bestuur,
John, Eugène, Roger, Marcel, René, Jean en RobX