Update 2 Competities amateurvoetbal niet hervat

De KNVB heeft besloten dat de amateurcompetities niet meer worden hervat.

Met het oog op de dinsdagavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

De directeur KNVB aan het woord

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.” 

Richten op verenigingsleven

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.” 

Financiële consequenties beperken

Derhalve zal de KNVB er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.

Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor het voetbal. Klik op deze link en je krijgt van de KNVB heel veel antwoorden.

Reactie bestuur VV Walram op besluit KNVB

Het bestuur begrijpt en steunt het besluit van de KNVB doch ook is er zeker teleurstelling. Het niet kunnen hervatten van de competities voor zowel de jeugd als de senioren staat evenwel in schril contrast tot de huidige nood en crisis waarin Nederland zich bevindt.

Heel veel zorgpersoneel vecht momenteel in ziekenhuizen voor de levens van vele landgenoten, zwaar getroffen door het Coronavirus. Ondernemers worden geraakt in hun bedrijfsvoering en zoeken naarstig naar allerlei noodmaatregelen. Thuiswerken en geen school hebben is ook geen lolletje.

Om het land en iedereen op de rails en op de been te houden vergt veel energie, geduld en verdraagzaamheid. “Blijf gezond” en “Let op elkaar” zijn nu 1000x belangrijker dan “Hey scheids, buitenspel” of “Vandaag gaan we voor de drie punten”.  Onder die omstandigheden waarin nu ons land verkeert, begrijpt onze vereniging dan ook het besluit om de competitie niet te hervatten.

Hoe nu verder met onze club?

Hoe het verder moet met onze vereniging in het jaar van onze 80e verjaardag? Het bestuur is hier heel helder over: “Alleen samen met al onze leden, jeugdleiders en trainers, sponsors, supporters en vrijwilligers kunnen wij dit aan. Alleen samen komen we hier doorheen. Alleen samen staan we voor de toekomst van VV Walram”. Het bestuur zal er dan ook alles aan doen, veel goede moed en energie tonen om Walram op de been te houden. In de vorige update is al een oproep gedaan om solidariteit te tonen. Het bestuur heeft dan ook iedereen hard nodig en hoopt van harte op jullie allen te mogen rekenen.

De komende dagen zal het bestuur zich nader beraden over dit nieuwste besluit van de KNVB. Zo mag dan nu wel bekend zijn dat Walram 1 een degradatiestrijd ontloopt en Walram 2 een spannende eindspurt voor het kampioenschap mist; daarentegen weet geen enkel team wanneer dat zo geliefde voetbalspelletje weer gespeeld kan worden. Ondertussen blijft Sportpark Oost en de kantine gesloten en worden veel inkomsten gemist. Financieel zullen weer nieuwe prognoses moeten worden gemaakt maar duidelijk is, dat alle zeilen moeten worden bijgezet.

Helaas mogen we vanwege de overheidsmaatregelen geen ledenvergadering bij elkaar roepen. Het bestuur probeert jullie dan ook zoveel mogelijk via onze eigen website via updates op de hoogte te houden. Ouders worden gevraagd nieuwe berichtgevingen van de club met hun voetballende kinderen te delen.

Tot slot

Mochten jullie vragen hebben, neem dan altijd even contact op met een van de leden van het Dagelijks Bestuur: voorzitter John Pisters, secretaris Roger Huntjens en bestuurslid Eugene Heijnen. Onze telefoonnummers en mailadressen staan op de contact pagina.

Snel zullen we zorgen voor een nieuwe update. Ondertussen wensen we jullie allemaal privé, met jullie werk, school of studie heel veel sterkte om deze crisis door te komen. Blijf ondertussen gezond en fit maar houdt daarbij altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
Samen komen we deze moeilijke periode door. Let een beetje op elkaar.

Het bestuur VV WalramX