Update 1 Coronavirus

Als gevolg van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus zijn o.a. alle voetbalactiviteiten vanaf half maart 2020 stopgezet. Alle amateurwedstrijden zijn opgeschort tot in ieder geval 6 april en mogelijk zelfs tot 1 juni 2020. Sportpark Oost is dan ook inmiddels bijna twee weken gesloten op last van de gemeentelijke noodverordening.

Het bestuur wenst alle leden en vrienden van onze sportvereniging in deze moeilijke periode heel veel sterkte. Nu dient alle aandacht uit te gaan naar de volksgezondheid en staat de voetbalsport even op een lager plan. Blijf zoveel mogelijk thuis en volg zo strikt mogelijk de maatregelen van de rijksoverheid en het RIVM op.

Hoe nu verder?

Vanaf de crisis is het Dagelijks Bestuur veelvuldig met elkaar in contact geweest. Gekeken is naar het financieel huishoudboekje van de vereniging. Het klinkt niet vreemd in de oren dat niet alleen VV Walram, maar alle amateurverenigingen in onze regio financieel last hebben van deze crisis.

Vanaf 12 maart 2020  is de kantine gesloten en met een beetje pech vallen waarschijnlijk straks zo maar enkele maanden inkomsten uit de exploitatie van de kantine weg terwijl een aantal vaste lasten gewoon blijven doorlopen. Ook vervallen voor de club belangrijke inkomsten als vergoeding voor de inzet van onze vrijwilligers bij diverse evenementen.

Huur-, energie- en KNVB kosten kunnen daarentegen niet zomaar worden stopgezet. Desondanks heeft het bestuur inmiddels eerste maatregelen genomen aan de uitgavenkant. Ook zal de vereniging zich melden bij de speciaal in het leven geroepen noodmaatregelen van de rijksoverheid en mogelijk straks ook van de sportbonden en de gemeente.

Als een van de eerste amateurvoetbalverenigingen van Nederland hebben wij ons met een zorgenpakket gemeld bij de KNVB, waarop we van voorzitter Dirk Jan van der Zee de complimenten hebben gekregen voor onze vooruitstrevende aanpak in deze crisistijd. 

In deze zware periode doen wij dan ook een indringend beroep op de solidariteit van alle leden en sponsoren in de richting van onze club.

Overige maatregelen

Wekelijks houdt een kleine onderhoudsploeg toezicht op het sportcomplex. Met extra toezicht op het energieverbruik en de algemene hygiëne, worden wekelijks voorzorgsmaatregelen getroffen.

Kantine en kleedlokalen worden wekelijks nauwgezet geïnspecteerd.  Ook mag ons complex niet ten prooi vallen aan vandalisme. Alle leden worden nogmaals dringend verzocht geen gebruik te maken van de sportvelden.

En in deze “stille” periode krijgt het B veld van de gemeente een vervroegde onderhoudsbeurt.

80 jaar Walram

Vrijdagavond 12 juni 2020 staat de feestavond in het kader van onze 80e verjaardag op de kalender. Samen met het bondsschuttersfeest van de Schutterij van Valkenburg is het plan 12, 13 en 14 juni een groot feestweekend te organiseren in Sportpark Oost.

In goed en gemeen overleg met de Schutterij is besloten alle feestactiviteiten te schrappen. Daarmee worden de landelijke adviezen over evenementen van de rijksoverheid gevolgd. Het feestweekend ligt wel heel erg dicht op de datum van 1 juni 2020 met mogelijk heel veel financiële risico’s voor beide verenigingen, in het bijzonder de schutterij.

Het bestuur zal zich beraden op welke wijze eventueel later in het jaar de 80e verjaardag wordt gevierd.

Voetbalcompetitie

Tot op heden is er nog geen enkele duidelijkheid of, en zo ja, hoe de voetbalcompetitie voor de amateurs verder gaat verlopen. Wat na 6 april 2020 gaat gebeuren zal de komende dagen door de rijksoverheid en de KNVB kenbaar worden gemaakt. Volg dan ook die berichtgevingen nauwgezet.

Tot slot

Het bestuur wenst onze jeugdleden en senioren heel veel sterkte met vooral de thuisstudie en het nieuwe thuiswerken. Een bijzondere aanmoediging verdienen al onze leden die in de vitale beroepen actief zijn. Ook onze sponsoren wensen wij heel veel sterkte in deze economisch zware periode. Blijf in ieder geval fit met enkele dagelijkse (thuis)oefeningen, houdt 1,5 meter afstand en “Let een beetje op elkaar”.

Het Bestuur.X