Update: KNVB over Coronavirus

Beste leden,

Gisteren hebben alle amateurverenigingen een bemoedigend bericht gekregen van Jan Dirk van de Zee, directeur-bestuurder Amateurvoetbal KNVB. Onderstaand treffen jullie enkele belangrijke passages aan uit zijn persoonlijke mail aan ons allen. Hij begint als volgt:

“Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie familie, vrienden, partners, kinderen en met jullie zelf. Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste dat nu telt. Er lijkt niets te veel gezegd als we constateren dat we – met elkaar – in een situatie zitten die zijn weerga niet kent. Het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende tijden. Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in zijn greep en ook de voetbalwereld ontkomt niet aan de gevolgen van het overheidsbesluit om alle activiteiten t/m 6 april stil te leggen. De KNVB staat achter dit besluit en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote impact heeft op amateurverenigingen. We stellen dan ook alles in het werk om verenigingen te ondersteunen in deze onzekere periode. Weet dat de KNVB met man en macht voor jullie klaar staat om daar waar nodig ondersteuning en hulp te bieden.

Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. Daarnaast maken we ons samen met NOC*NSF en andere sportbonden sterk voor een aanspraak op de steunmaatregelen van het kabinet. Lees hier de oproep vanuit de Nederlandse sportwereld.

Graag houden wij jullie met enige regelmaat op de hoogte over o.a. de volgende onderwerpen.

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal

 • Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.
 • Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.
 • Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
 • Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
 • Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
 • Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.

Financieel – Noodpakket overheid

 • Op dit moment bekijken we samen met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maken we ons met NOC*NSF en andere sportbonden sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Ook zijn we met ministerie van VWS en NOC*NSF aan het kijken hoe de generieke (nood)maatregelen van de overheid voor de sport/voetbalwereld kunnen worden vertaald ten behoeve van de sport.
 • De voetbalwereld wordt gedragen door vrijwilligers maar ook door professionals zoals trainers en verenigingsmanagers etc. De KNVB doet een beroep op de clubs in hun rol als werkgever om de solidariteit ook naar deze professionals te tonen.

Accommodatiezaken

Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale noodverordening.

KNVB.nl/coronavirus

Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelen we het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Ook vind je hier onze Q&A en een verwijzing naar de Q&A vanuit het NOC*NSF. De Q&A’s worden regelmatig bijgewerkt dus houd deze pagina’s goed in de gaten.

Overleg belangenorganisaties

Er heerst een grote mate van solidariteit in de sport. De KNVB trekt daarom met verschillende belangenorganisaties op om de belangen van verschillende sporten de komende tijd te waarborgen. Dit doen we o.a. in samenspraak met:

 • NOC*NSF – Een crisisteam bestaande uit alle sportbonden heeft hierover iedere twee dagen contact om gezamenlijk als sportbonden op te trekken. Lees hier het bericht vanuit NOC*NSF.

Ook is er nauw contact en goed overleg met onderstaande belangenorganisaties uit het amateurvoetbal:

 • Coöperatie Van Tweede en Derde divisie (CVTD)
 • Centraal Overleg Hoofdklassers (COH)
 • Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV)
 • Vereniging van Oefenmeesters Nederland (VVON)
 • Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS)
 • Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal (CEZ)

Updates

De komende periode houden we jullie via deze weg op de hoogte van onze overwegingen en besluiten en de stappen die wij als KNVB zetten.

Tot slot, zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Hopelijk kunnen we dan spoedig weer het normale (voetbal)leven met elkaar oppakken”.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder AmateurvoetbalX