Nieuwe teamindelingen senioren en jeugd bekend

Nieuwe teams bekend

Deze week zijn de teamindelingen bekend gemaakt op de afzonderlijke teampagina’s van onze website. Van de 3 seniorenelftallen en de 12 jeugdteams zijn de namen ontvangen van de technische staf.
Bij alle teams staan tevens de namen van de trainers en leiders vermeld. Het team van de veteranen is ongewijzigd.

Senioren

Ondanks het op het eerste oog groot aantal aan senioren per team, heeft de technische staf gekozen voor de inschrijving van 3 en geen 4 elftallen in de competitie van de KNVB. De slechte ervaring van een derde en vierde elftal van afgelopen jaar, ligt hieraan ten grondslag. Zo is voorlopig ook niet besloten voor deelname aan de 7×7 avondcompetitie. Tijdens de winterperiode wordt deze keuze goed geëvalueerd.

Jeugd

Ook over de teamindelingen bij de jeugd is langdurig en goed nagedacht. Jeugdcoördinator Rick Sour heeft waar nodig nauw overlegd met talrijke jeugdleiders. De idee bestaat dat goed is nagedacht over de indeling en dat de juiste keuzes zijn gemaakt. Mochten ouders alsnog vragen hebben over de teamindeling, kunnen zij per mail via ricksour@hotmail.nl nadere informatie krijgen. Anders dan voorgaande jaren, zal ook in de winterperiode naar de teamindeling van de jeugd nog eens goed worden gekeken en kunnen waar nodig kleine verschuivingen plaatsvinden.

Vacatures jeugdleiders JO12, JO15-1 en JO15-2

Ernstige zorgen baart de begeleiding van enkele jeugdteams. Zowel bij de JO12, JO15-1 en JO15-2 is de technische staf er nog niet in geslaagd een trainer/jeugdleider te vinden. Via deze weg doen wij een oproep voor de invulling van deze drie vacatures.
Ouders worden dringend gevraagd zich beschikbaar te stellen voor directe ondersteuning; ook daarvoor kan met ricksour@hotmail.nl contact worden opgenomen. Uw hulp is dringend gewenst en ondersteuning wordt geleerd vanuit de technische staf. Ondertussen wordt door de technische staf de zoektocht naar geschikte jeugdleiders voortgezet.

Trainingstijden / start trainingen / start (beker)competitie

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe trainingsschema voor alle teams. Dat vraagt nog even wat afstemming. De verwachting is dat het schema spoedig via deze site bekend kan worden gemaakt. Vooralsnog is alléén bekend dat Walram 1 en Walram 2 op zondag 5 augustus 2018 starten met hun eerste training. De start van de jeugdtrainingen worden ook snel bekend gemaakt via deze site. En dat geldt ook voor de verschillende competities. Raadpleeg derhalve regelmatig deze website op onze Facebook pagina. Overigens traint Walram 3 (bij voldoende vrijwillige deelname) gewoon elke vrijdagavond gedurende de hele zomerperiode. Spelers van overige seniorenteams/veteranen mogen aansluiten en dienen zich daarvoor elke donderdag aan te melden op de WhatsApp van Roger Vleugels (06 -51 98 53 21).

Privacyverklaring

Overigens is het bekend maken van de namen van de teamindelingen niet strijdig met de nieuwe privacyregels.
De namen zijn immers enkel en alleen bedoeld en gepubliceerd in het kader van het uitoefenen van een goede voetbalsport binnen onze vereniging en hebben geen enkele andere doelstelling.X