Stormschade B veld Sportpark Oost

De windkrachten 5 en 6 van de zware zuidwester van afgelopen nacht zijn fataal geworden voor een fraaie boom net buiten Sportpark Oost nabij het trapveldje aan de Geul. De omgewaaide boom is het B veld opgevallen en heeft daarbij schade veroorzaakt aan de omheining van het sportpark alsmede de nieuwe afrastering van het 2e speelveld.
Of schade is toegebracht aan de lichtinstallatie, is nog niet bekend.

Ambtenaren van de gemeente zijn inmiddels ter plekke geweest om de schade op te nemen. De restanten van de beschadigde boom en de geleden schade wordt zo spoedig mogelijk deze week door de gemeente opgeruimd.X