Parkeerschijf nodig op parkeerplaats C veld en Oosterweg

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een nieuw verkeersbesluit genomen tot het instellen van een blauwe parkeerzone op de parkeerplaats Oosterweg (nabij het C veld).
De parkeerschijfzone geldt met een maximale parkeerduur van 2 uur (let op tot 20:00 uur) in de Oosterweg, vanaf de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van nummer 28 B (ingang sportcomplex Oost) tot de Spoorbrug en parkeerplaats C veld.

De parkeerplaats aan de Oosterweg wordt momenteel veelvuldig bezet door langparkeerders. De parkeerplaats is momenteel vrij en onbeperkt toegankelijk terwijl er op parkeerplaatsen in de nabijheid sprake is van parkeerregulering. In de praktijk betekent dit dat er dagelijks wordt geparkeerd om het parkeerregime te ontwijken. Lang parkeren strookt niet met het beoogde gebruik van de parkeerplaats en beperkt de mogelijkheid voor kort parkeren. Door het instellen van een maximum parkeerduur van 2 uur middels een parkeerschijf, blijft het mogelijk om gratis te parkeren, maar worden langparkeerders geweerd.

In de toegangsweg tot het parkeerterrein staat inmiddels het bord E10zb (en E11ze), met opschrift “max. 2h” te staan. Ter hoogte van de bebording wordt blauwe doorgetrokken markering dwars over het wegdek aangebracht. Gebruikers van de parkeerplaats kunnen met een blauwe parkeerschijf gedurende maximaal 2 uur parkeren (tot 20:00 uur) op de parkeerplaats. Deze blauwe schijf is voor € 1 te koop in de kantine.

Door het instellen van de parkeerschijfzone wordt de bruikbaarheid van de parkeerplaatsen voor kort parkeren gewaarborgd. Voor andere parkeerders zijn er voldoende vergunninghouders- dan wel betaalde parkeerplaatsen in de omgeving beschikbaar.X