Bestuur VV Walram laat sporten toe op kunstgrasveld

Maandagavond, 28 november heeft het bestuur van VV Walram in haar vergadering uitvoerig gesproken over de wirwar aan berichten die de afgelopen dagen opnieuw via de landelijke media verspreid werden over het al dan niet veilig kunnen sporten op kunstgrasvelden, voorzien van rubbergranulaat. Met name de uitzending van de NOS televisie heeft – weer – veel stof doen opwaaien.

Het bestuur heeft, in overleg met de Gemeente Valkenburg, de berichtgeving van Kees van Oostenrijk, directeur van de Vereniging Band en Milieu, het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten én RIVM besloten die adviezen op te volgen. E.e.a. betekent dat er gewoon gesport kan worden op ons kunstgrasveld met de SBR- rubbergranulaat. Medio december komt het RIVM met de uitkomsten van hun onderzoeken die op diverse locaties in het land zijn gehouden. Dit is voor het bestuur geen ander besluit als destijds is genomen n.a.v. de uitzending van Zembla. Overigens volgt het bestuur hier het besluit zoals dit door de meeste verenigingen wordt gehanteerd.
Als bestuur respecteren wij het besluit van teams, individuele spelers en ouders/verzorgers als men niet op kunstgras wil trainen/spelen. We proberen dan binnen onze club alle mogelijkheden in te zetten om gebruik te maken van onze natuurgrasvelden (B- en C-veld). In trainings- en wedstrijdschema’s zullen daarom aanpassingen moeten worden gedaan.
Het bestuur hecht eraan om met dit bericht alle teams/leden en hun ouders/verzorgers gelijktijdig te informeren over de huidige stand van zaken. Alle berichten die ‘in de wandelgangen’ circuleren en niet van officiële instanties afkomstig zijn, worden buiten beschouwing gelaten.

Meer informatie?

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op www.sportengemeenten.nl staat de meest recente informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 070 37 38 055, of voor dringende aangelegenheden met 06 42 43 32 12 (André de Jeu).

Dit bericht vervangt de eerdere berichtgeving op onze website.

Bestuur VV Walram
29 november 2016

Foto: Loe GeraardsX