Er kan dit weekend worden gespeeld op kunstgras

Beste leden,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.
De KNVB laat vandaag weten dat er dit weekend gewoon op kunstgras gespeeld kan worden. Nogmaals geeft de KNVB aan dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zit de KNVB met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. De KNVB houdt iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Iedereen kan nadere berichtgevingen blijven volgen via de website KNVB.nl.

Bestuur VV WalramX